ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Hornet 130 0 นาที
Chonchon 35 0 นาที
Creamy 20 0 นาที
Mandragora 25 0 นาที
Steel Chonchon 10 0 นาที
Poison Spore 65 0 นาที
Blue Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที