ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poporing 10 0 นาที
smokie 15 0 นาที
Bigfoot 15 0 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Caramel 65 0 นาที
Dustiness 15 0 นาที