ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Hornet 68 0 นาที
Mistress 1 60 นาที
Red Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Argiope 90 0 นาที
Argos 22 0 นาที
Flora 6 0 นาที
Mantis 51 0 นาที