ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 30 0 นาที
Green Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Mastering 1 30 นาที
Angeling 1 30 นาที
Argiope 130 0 นาที
Argos 30 0 นาที