ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Mandragora 50 0 นาที
Poporing 10 0 นาที
Thief Bug Male 30 0 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Argiope 10 0 นาที
Flora 60 0 นาที