ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mjolnir_12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Steel Chonchon 20 0 นาที
Metaller 20 0 นาที
Ambernite 35 0 นาที
Dustiness 35 0 นาที
Mantis 45 0 นาที
Stem Worm 10 0 นาที