ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 70 0 นาที
Willow 20 0 นาที
Roda Frog 20 0 นาที
Boa 30 0 นาที
Lunatic 20 0 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Green Plant 2 3 นาที - 5 นาที