ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Condor 35 0 นาที
Chonchon 20 0 นาที
Peco Peco 75 0 นาที
Peco Peco Egg 10 0 นาที
Picky 20 0 นาที
Picky Egg 15 0 นาที
Yellow Plant 10 15 นาที - 23 นาที
Desert Wolf 20 0 นาที