ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Condor 35 0 นาที
Chonchon 20 0 นาที
Steel Chonchon 70 0 นาที
Peco Peco Egg 20 0 นาที
Picky 15 0 นาที
Picky Egg 15 0 นาที
Yellow Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Desert Wolf 65 0 นาที
Drops 20 0 นาที