ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Condor 50 0 นาที
Chonchon 45 0 นาที
Peco Peco Egg 20 0 นาที
Picky 30 0 นาที
Picky Egg 30 0 นาที
Muka 35 0 นาที
Yellow Plant 10 15 นาที - 23 นาที
Dragon Fly 1 30 นาที - 33 นาที
Desert Wolf Baby 45 0 นาที
Drops 25 0 นาที