ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Peco Peco Egg 50 0 นาที
Picky 60 0 นาที
Picky Egg 60 0 นาที
Yellow Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Drops 80 0 นาที