ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Condor 15 0 นาที
Peco Peco Egg 10 0 นาที
Picky 20 0 นาที
Picky Egg 20 0 นาที
Muka 75 0 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 2 3 นาที - 5 นาที
Desert Wolf Baby 50 0 นาที