ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Condor 50 0 นาที
Peco Peco 65 0 นาที
Peco Peco Egg 10 0 นาที
Picky 45 0 นาที
Picky Egg 45 0 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที