ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Chonchon 65 0 นาที
Picky 10 0 นาที
Picky Egg 10 0 นาที
Andre 5 1 นาที - 2 นาที
Ant Egg 40 0 นาที
Deniro 5 1 นาที - 2 นาที
Drops 125 0 นาที
Piere 5 1 นาที - 2 นาที