ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild12"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Chonchon 30 0 นาที
Picky 45 0 นาที
Picky Egg 45 0 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที - 5 นาที
Ant Egg 25 0 นาที
Drops 110 0 นาที