ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild14"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Scorpion 30 0 นาที
Metaller 50 0 นาที
Desert Wolf 96 0 นาที
Desert Wolf Baby 25 0 นาที
Hode 25 0 นาที