ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Archer Skeleton 35 0 นาที
Soldier Skeleton 70 0 นาที
Isis 20 3 นาที - 4 นาที
Poporing 20 0 นาที
Mummy 30 0 นาที
Drainliar 30 0 นาที