ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Verit 20 0 นาที
Mummy 85 0 นาที
Drainliar 15 0 นาที
Matyr 2 0 นาที
Mimic 2 10 นาที - 15 นาที