ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Isis 70 3 นาที - 4 นาที
Ghoul 20 0 นาที
Osiris 1 60 นาที
Mummy 45 0 นาที
Matyr 30 0 นาที
Mimic 10 10 นาที - 15 นาที