ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Verit 70 0 นาที
Mummy 30 0 นาที
Ghoul 30 0 นาที
Minorous 90 0 นาที