ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "nif_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Disguise 20 0 นาที
Disguise 30 5 นาที - 7 นาที
Dullahan 7 30 นาที - 50 นาที
Dullahan 13 0 นาที
Gibbet 10 0 นาที
Heirozoist 10 0 นาที
Quve 30 0 นาที