ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "nif_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Lude 10 6 นาที - 9 นาที
Bloody Murderer 1 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 1 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 1 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 1 20 นาที - 30 นาที
Bloody Murderer 7 0 นาที
Loli Ruri 2 20 นาที - 30 นาที
Heirozoist 4 20 นาที - 30 นาที
Gibbet 5 20 นาที - 30 นาที
Gibbet 5 5 นาที - 8 นาที
Loli Ruri 19 2 นาที - 3 นาที
Dullahan 5 10 นาที - 15 นาที
Dullahan 5 0 นาที
Heirozoist 6 0 นาที
Gibbet 10 0 นาที