ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "niflheim"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Dullahan 5 30 นาที - 50 นาที
Gibbet 10 20 นาที - 30 นาที
Heirozoist 10 20 นาที - 30 นาที
Quve 20 5 นาที - 8 นาที
Lude 20 5 นาที - 8 นาที
Lord Of Death 1 120 นาที