ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "orcsdun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Familiar 15 0 นาที
Steel Chonchon 10 0 นาที
White Plant 2 3 นาที - 8 นาที
White Plant 3 3 นาที - 8 นาที
Black Mushroom 5 15 นาที - 23 นาที
Black Mushroom 5 15 นาที - 23 นาที
Drainliar 5 0 นาที
Orc Skeleton 50 1 นาที - 2 นาที
Orc Zombie 90 0 นาที