ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Familiar 15 0 นาที
Zombie 50 0 นาที
Boa 20 0 นาที
Poporing 40 0 นาที
Skeleton 50 0 นาที
Red Plant 15 10 นาที - 15 นาที
Black Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที