ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Archer Skeleton 15 0 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Mandragora 1 5 นาที - 7 นาที
Munak 5 0 นาที
Soldier Skeleton 30 0 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 10 นาที - 15 นาที
Red Plant 1 10 นาที - 15 นาที
Blue Plant 1 10 นาที - 15 นาที
Green Plant 1 10 นาที - 15 นาที
Yellow Plant 1 10 นาที - 15 นาที
Sohee 90 0 นาที
Sohee 27 5 นาที - 7 นาที
Whisper 1 30 นาที
Whisper 1 30 นาที
Whisper 1 30 นาที
Whisper 1 30 นาที
Giant Whisper 1 240 นาที
Bongun 7 0 นาที
Greatest General 3 0 นาที