ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_dun04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Archer Skeleton 25 0 นาที
Red Plant 8 3 นาที - 8 นาที
White Plant 2 3 นาที - 8 นาที
White Plant 2 3 นาที - 8 นาที
White Plant 1 3 นาที - 8 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Dokebi 40 0 นาที
Horong 40 0 นาที
Moonlight Flower 1 60 นาที
Nine Tail 31 0 นาที
Greatest General 5 0 นาที
Greatest General 2 10 นาที - 15 นาที
Greatest General 2 60 นาที - 180 นาที
Skeleton General 1 0 นาที
Am Mut 1 0 นาที
Cat o Nine Tails 1 0 นาที