ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 40 0 นาที
Fabre 40 0 นาที
Pupa 15 0 นาที
Willow 75 0 นาที
Wolf 100 0 นาที
Boa 10 3 นาที - 4 นาที
Thief Bug 15 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Vagabond Wolf 1 30 นาที - 33 นาที
Green Plant 4 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 4 6 นาที - 9 นาที