ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 35 0 นาที
Poporing 85 0 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Mastering 1 30 นาที
Angeling 1 30 นาที
Drops 105 0 นาที
Ghostring 1 30 นาที
Deviling 1 30 นาที