ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Spore 115 0 นาที
Boa 10 0 นาที
Poporing 30 0 นาที
Poison Spore 15 0 นาที
Green Plant 4 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 4 15 นาที - 23 นาที