ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 30 0 นาที
Fabre 20 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Willow 65 0 นาที
Roda Frog 55 0 นาที
Spore 100 0 นาที
Lunatic 15 0 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Red Mushroom 8 3 นาที - 5 นาที