ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poporing 10 0 นาที
Elder Willow 40 0 นาที
Bigfoot 65 0 นาที
Green Plant 10 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Eggyra 20 0 นาที
Sohee 8 1 นาที - 2 นาที
Wander Man 1 120 นาที - 180 นาที
Greatest General 6 0 นาที