ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Bigfoot 12 0 นาที
Poison Spore 22 0 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที
Eddga 1 120 นาที
Eggyra 22 0 นาที
Horong 33 0 นาที
Greatest General 50 0 นาที