ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "pay_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Fabre 20 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Wormtail 65 0 นาที
Red Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 3 6 นาที - 9 นาที
Dustiness 10 0 นาที
Horn 15 0 นาที
Stainer 25 0 นาที
Brilight 1 40 นาที - 60 นาที
Stem Worm 40 30 นาที - 45 นาที