ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 50 0 นาที
Fabre 25 0 นาที
Pupa 5 0 นาที
Thief Bug 30 0 นาที
Lunatic 70 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที