ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 50 0 นาที
Fabre 40 0 นาที
Pupa 15 0 นาที
Mandragora 120 0 นาที
Lunatic 30 0 นาที
Eclipse 1 30 นาที - 33 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที