ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poporing 35 0 นาที
Smokie 40 0 นาที
Yoyo 120 0 นาที
Blue Plant 2 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Choco 3 30 นาที - 33 นาที