ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 55 0 นาที
Fabre 65 0 นาที
Pupa 20 0 นาที
Roda Frog 15 0 นาที
Lunatic 35 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 6 15 นาที - 23 นาที