ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 60 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Thief Bug Egg 10 0 นาที
Thief Bug 20 0 นาที
Lunatic 40 0 นาที
Green Plant 15 15 นาที - 23 นาที