ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 45 0 นาที
Fabre 45 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Creamy 45 0 นาที
Rocker 90 0 นาที
Lunatic 40 0 นาที
Vocal 1 30 นาที - 33 นาที