ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Condor 25 0 นาที
Peco Peco Egg 20 0 นาที
Picky 40 0 นาที
Baby Desert Wolf 20 0 นาที
Savage Babe 70 0 นาที