ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_fild11"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 10 0 นาที
Elder Willow 10 0 นาที
Yoyo 5 0 นาที
Lunatic 10 0 นาที
Red Mushroom 10 3 นาที - 5 นาที
Coco 5 0 นาที
Savage 45 0 นาที
Savage Babe 65 0 นาที
Panzer Goblin 1 30 นาที - 33 นาที