ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_maze01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poring 5 2 นาที - 3 นาที
Fabre 5 2 นาที - 3 นาที
Pupa 5 2 นาที - 3 นาที
Chonchon 5 2 นาที - 3 นาที
Wolf 5 2 นาที - 3 นาที
Creamy 1 2 นาที - 3 นาที
Boa 5 2 นาที - 3 นาที
Poporing 5 2 นาที - 3 นาที
Hunter Fly 3 2 นาที - 3 นาที
Side Winder 3 2 นาที - 3 นาที
Steel Chonchon 5 2 นาที - 3 นาที
Rocker 5 2 นาที - 3 นาที
Smokie 5 2 นาที - 3 นาที
Yoyo 4 2 นาที - 3 นาที
Bigfoot 5 2 นาที - 3 นาที
Lunatic 5 2 นาที - 3 นาที
Argiope 3 2 นาที - 3 นาที
Argos 3 2 นาที - 3 นาที
Caramel 5 2 นาที - 3 นาที
Coco 5 2 นาที - 3 นาที
Dustiness 5 2 นาที - 3 นาที
Horn 5 2 นาที - 3 นาที
Mantis 3 2 นาที - 3 นาที
Martin 5 2 นาที - 3 นาที
Savage 3 2 นาที - 3 นาที
Savage 5 2 นาที - 3 นาที
Stainer 5 2 นาที - 3 นาที
Choco 2 2 นาที - 3 นาที