ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_maze03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Poporing 45 0 นาที
Side Winder 20 0 นาที
Side Winder 20 5 นาที - 8 นาที
Hunter Fly 30 0 นาที
Killer Mantis 1 0 นาที
Stem Worm 20 5 นาที - 8 นาที
Mantis 10 1 นาที - 2 นาที
Baphomet Jr. 25 0 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Red Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Black Mushroom 3 3 นาที - 5 นาที
Black Mushroom 3 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 2 3 นาที - 5 นาที
Red Mushroom 3 3 นาที - 5 นาที
Ghostring 1 30 นาที
Vocal 1 30 นาที
Vagabond Wolf 1 30 นาที
Eclipse 1 30 นาที
Mastering 1 30 นาที
Baphomet 1 120 นาที