ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 20 0 นาที
Thief Bug Egg 80 0 นาที
Thief Bug 40 0 นาที
Tarou 20 0 นาที