ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 20 0 นาที
Spore 25 0 นาที
Thief Bug Egg 30 0 นาที
Thief Bug 40 0 นาที
Thief Bug Female 80 0 นาที
Plankton 15 0 นาที
Tarou 50 0 นาที