ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 20 0 นาที
Thief Bug Egg 10 0 นาที
Thief Bug 20 0 นาที
Thief Bug Female 65 0 นาที
Thief Bug Male 65 0 นาที
Poison Spore 20 0 นาที
Tarou 55 0 นาที