ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "prt_sewb4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Thief Bug Egg 40 0 นาที
Thief Bug 60 0 นาที
Thief Bug Female 60 0 นาที
Thief Bug Male 80 0 นาที
Golden Thief Bug 1 60 นาที
Drainliar 30 0 นาที
Cramp 5 0 นาที