ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "rockrdg1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Buffalo Bandit Sharpsho 25 0 นาที
Buffalo Bandit Duelist 25 0 นาที
Bowie Buffalo Bandit 25 0 นาที
Coyote 15 0 นาที