ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "schg_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Hell Apocalypse 20 0 นาที
Zakudam 20 0 นาที
Heavy Metaling 15 0 นาที
Cobalt Mineral 15 0 นาที